Sportovní střelecký klub FRATRES z.s.

19. 4. 2017 byla zahájena činnost Sportovního střeleckého klubu FRATRES z.s. , který volně navazuje na činnost spolku FRATRES z.s. V plánu máme pořádání střeleckých soutěží pro členy spolku, pořádní akcí pro veřejnost, které souvisí s bezpečnostní a vojenskou problematikou, akcí pro děti a mládež. Najdete nás rovněž na facebook @SSKFRATRES.