Aktuality

Sportovní střelecký klub FRATRES z.s.

19. 4. 2017 byla zahájena činnost Sportovního střeleckého klubu FRATRES z.s. , který volně navazuje na činnost spolku FRATRES z.s. V plánu máme pořádání střeleckých soutěží pro členy spolku, pořádní akcí pro veřejnost, které souvisí s bezpečnostní a vojenskou problematikou, akcí pro děti a mládež. Najdete nás rovněž na facebook @SSKFRATRES.

Účastnili jsme se 6. Vojenského pochodu v Lednici

V sobotu 7. 5. 2016 jsme se účastnili 6. Vojenského pochodu v Lednici. Účastníci pochodu mohli navštívit stánek CS Solutions a vybrat si tam z mnoho originálních produktů CS Patriot, které si mimo jiné budete již brzy koupit i na e-shopu. Současně jsme se zapojili do akce „Deka cti“, v rámci které se vybírá nepotřebná vojenská, hasičská, záchranářská a policejní výstroj. Z pořízených fotografiích můžete vidět, […]

Pomoc hasičům ve městě Mižigorje na Zakarpatské Ukrajině

Dne 22. dubna 2016 byla hasičům ve městě Mižigorje na Zakarpatské Ukrajině předána materiální pomoc. Jednalo se o pracovní a ochranné pomůcky jako přilby, hasičské boty, ochranné rukavice, respirátory, motorovou pilu a další věci, které přispějí ke zlepšení podmínek jejich nelehké práce. Předání materiálu mohlo být uskutečněno díky úsilí mnoha osob, zejména pak bratrů komunitní organizace FRATRES, kteří svými finančními příspěvky pomohli […]

Založení webových stránek

Byly založeny tyto webové stránky, které poskytují základní informace o spolku Fratres, o jeho aktivitách a budou informovat o všech novinkách a chystaných i probíhajících projektech. Naleznete zde rovněž kontakty na řídící členy, na něž se v případě nějakého nápadu, nabídky spolupráce a dalších záležitostí můžete kdykoli obrátit.

Zápis Fratres z.s. dne 1. listopadu 2014

Dne 1. listopadu 2014 byl zapsán zájmový spolek Fratres z.s. u Krajského soudu v Brně pod identifikačním číslem 03464083.