Pomoc hasičům ve městě Mižigorje na Zakarpatské Ukrajině

Dne 22. dubna 2016 byla hasičům ve městě Mižigorje na Zakarpatské Ukrajině předána materiální pomoc.

Jednalo se o pracovní a ochranné pomůcky jako přilby, hasičské boty, ochranné rukavice, respirátory, motorovou pilu a další věci, které přispějí ke zlepšení podmínek jejich nelehké práce.

Předání materiálu mohlo být uskutečněno díky úsilí mnoha osob, zejména pak bratrů komunitní organizace FRATRES, kteří svými finančními příspěvky pomohli shromáždit dostatečný obnos nutný k nákupu materiálu.

Speciální poděkování pak patří:

Radimu Kupcovi, díky jehož kontaktům bylo možno celou akci uskutečnit; Josefu Slavíkovi, který inicioval spolupráci s Dobrovolnými hasiči města Valtice, jejichž členové darovali hasičské přilby; Ing. Janu Tenorovi, majiteli firmy Projekty PO, který věnoval čtyři páry hasičských bot.

Za FRATRES pak poděkování patří jmenovitě bratrům:

Patlokovi, Mičkovi, Bludskému, Mrázovi, Ševčíkovi, Ratajskému, Doubkovi, Zejdovi, Krausovi, Novákovi, Glubišovi, Schillerovi, Pavlačkovi, Šmídovi, Krainerovi, Smejkalovi, Menšíkovi a dalším anonymním dárcům

 

Last week on 22nd April Fratres donored equipment to local firefighter unit in Mizhhirya,Transcarpahia,Ukraine. The equipment should help firemen to do better their job and protect their health and lives. Whole project was financed by Fratres members one-time contribution.

The project was succesfully realized thanks to Eduard Krainer, Jan Tenora, Josef Slavík and Radim Kupec.

https://www.facebook.com/MNSZakarpattya/

Hasici_Mizigorje Hasici_Mizigorje_01