O nás

Skupina „Bratři v triku“ funguje od roku 2009, kdy se neformálně začali pravidelně setkávat lidé z oblasti bezpečnosti. Ať už jsou to bývalí či aktivní členové bezpečnostních složek České a Slovenské republiky, lidé působící v silových resortech, soukromí bezpečnostní pracovníci, zbrojaři nebo akademici zabývající se bezpečností, všichni se považují za bratry a každý rok se schází, aby utužili přátelství, kontakty a zavedené zvyklosti.

Symbolem těchto setkání se stala pruhovaná trička dle hesla „bratři ve zbrani – bratři v triku“. Protože je třeba tuto perspektivní komunitu rozvíjet a cítili jsme potřebu ji nějak právně ukotvit, rozhodli jsme se vytvořit zapsaný spolek Bratrů v triku. Z pochopitelných důvodů ohledně autorských práv jsme pochopitelně museli upravit název spolku. Zvolili jsme tedy jednoduchý a jednoslovný název Fratres, latinsky znamenající „Bratři“. Pod tímto názvem a s tímto sdružením vytyčili celou řadu cílů tak, aby se síla Bratrů neorientovala pouze na ono každoroční neformální setkání, ale abychom plnili svou společenskou odpovědnost a pomáhali veteránům ze všech silových složek České a Slovenské republiky.

Cíl činnosti spolku

Posláním spolku je sdružování osob pocházejících, působících či se aktivně zajímajících o oblast bezpečnosti. Cílem jsou sdílení společných zájmů, zkušeností a informací, pravidelná setkávání a také propagační, morální, materiální, finanční a další podpora válečných veteránů, veteránů bezpečnostních a záchranných složek a veteránských spolků, osvětová činnost vůči veřejnosti v oblasti bezpečnosti, válečné tradice a historie.

Tyto cíle jsou naplňovány těmito činnostmi:

  • pravidelná setkávání členů;
  • organizace a realizace vzdělávání členů prostřednictvím přednášek a seminářů v oblasti bezpečnostních studií, kriminologie, historie, osobní bezpečnosti;
  • organizace a realizace vzdělávání zainteresované veřejnosti a zájemců o členství prostřednictvím přednášek a seminářů v oblasti bezpečnostních studií, kriminologie, historie, osobní bezpečnosti;
  • aktivity vedoucí k podpoře válečných veteránů a veteránů bezpečnostních a záchranných složek, jejich rodin a veteránských spolků s cílem jejich zviditelnění pro větší zisk společenské prestiže a finančních prostředků;
  • pořádání a participace na benefičních akcích, shromažďování finančních a materiálních darů a jejich distribuce s cílem podpory válečných veteránů a veteránů bezpečnostních a záchranných složek, jejich rodin a veteránských spolků;
  • spolupráce s obdobně zaměřenými spolky a organizacemi;
  • prosazování zájmů válečných veteránů, jejich rodin a veteránských spolků na poli státní legislativy a exekutivy České republiky;
  • tvorba a vydávání odborných publikací, osvětových brožurek a informačních letáků.